Vårt Miljöarbete

Vårt miljöarbete

Det är viktigt att kunna bidra till något mer än bara en härlig stund hos oss. Här kan du läsa om vad vi gör för att ta ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.


Allt arbete inom Spa for Hjos verksamhet ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande.

Vi måste alla värna om jordens resurser. Ingen kan göra allt men vi kan alla göra något.


Vi jobbar ständigt med att öka våra inköp av ekologiska, KRAV- och Fairtrade-märkta varor som ex kaffe , mjölk m.m. Att köpa miljömärkt är ett enkelt sätt att påverka.


Vi arbetar för att minska vår elförbrukning och avfallsmängd och vi har också valt att endast arbetar med miljömärkta alternativ när det gäller städning, tvätt och diskning.


Vi arbetar med FN:s globala hållbarhetsmål.Hållbarhetsklivet

Vi har valt att sammarbeta med hållbarhetsklivet som baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen av Spa for Hjo.


Det finns tre nivåer Svergie - Norden - Värden

Vi ligger på Norden nevå och vi strävar efter Värden nivå


Vad är hållbarhetsklivet?

Här kan du läsa mer om det:


unsplash